Tarieven 2021

Onderstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

I Consultatie en diagnostiek (C)
a. Diagnostisch onderzoek  
Code M/T Prestaties Tarief
C11   Periodieke controle € 22,91
C13   Probleemgericht consult € 22,91
C91   Pocketregistratie € 36,18
C92   Parodontiumregistratie €72,35
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen  
C22   Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 22,91
C28    Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 108,53
C29  * Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 30,15
C65    Planmatig beslijpen van alle voortanden, per bovenof onderkaak € 60,29
c. Toeslagen en diversen  
C80    Mondzorg aan huis € 18,09
C84   Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 48,23
C85    Weekendbehandeling € 22,91
C86   Avondbehandeling € 22,91
C87   Nachtbehandeling  € 22,91
*M/T  = Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
** = Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.